konsent.

boříme mýty o sexu a sexuálním násilí. 

pro rodiče.

jak mluvit s dětmi o sexu?
primární prevence sexuálního násilí pro rodiče a jejich děti.

pro školy.

workshopy primární prevence sexuálního násilí a kybernásilí pro školy a centra mládeže.
jak učit sexuální výchovu?

pro vysoké školy.

prevence sexuálního obtěžování a násilí na akademické půdě. 
workshopy i systémové řešení.

pro firmy.

šikana a obtěžování na pracovišti - jak mu předcházet a jak vytvořit příjemné pracovní prostředí pro všechny.

pro bary.

flirtování k večírkům patří, obtěžování ne. síť podniků, které netolerují obtěžování! večírky jsou větší zábava, když se všichni cítí bezpečně <3

670

odlektorovaných hodin na workshopech pro žáky a žákyně středních a základních škol, pro rodiče i pro veřejnost

250

proškolených  zaměstnanců barů
 a klubů

4200

dospívajících už ví, co znamená souhlas a jak pomoci kamarádům, když se jim stane znásilnění

60

členů našeho týmu - s lektory, dobrovolníky i zaměstnanci <3

15

učitelů už ví, jak učit sexuální nauku