);

may 21 - 23 2021

#women #technology #security

1st online Czech-Israeli hackathon

Let’s meet, let’s think and let’s develop solutions for important problems that surround us.

welcome to the 1st online Czech-Israeli hackathon!

This 24-hour online event will focus on brainstorming, creating new ideas and developing technological solutions for two alarming issues. 

sexual harassment in the academic environment

The topic brought up by the Czech side, represented by Konsent NGO, which has long been dedicated to solving the problem of sexual harassment.

violence against children

Topic brought  by the Israeli side and represented by Azrieli College and Hadassah Academic College.

Let’s meet, let’s think and let’s develop solutions for two important problems that surround us. You can understand this as a gathering of people who care about mentioned issues and people who know how to tame technology. It will be intensive, creative and meaningful. Let’s prove that technology can do for humanity more than just wash our clothes, give us Netflix or concerns whether it would take over the world. Technology and innovations can help us solve deeply embedded socio-cultural problems that can affect each and every one of us.

Praha 27.5.
Tisková zpráva ke konání 1. česko-izraelského hackathonu 21.-23.5.2021

České a izraelské nevládní organizace uspořádaly společný víkendový online hackathon. Řešenými tématy bylo sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí a násilí na dětech. 

Několik  českých a izraelských nevládních organizací a univerzit se spojilo, aby společně hledaly technologické řešení pro dvě palčivá socio-kulturní témata. Za českou stranu vystoupil spolek Konsent, který se dlouhodobě věnuje oblasti sexuálního obtěžování a násilí. Izraelskou stranu reprezentovaly univerzity Azrieli College a Hadassah Academic College.

Za vznikem projektu stály Linda Štucbartová, podnikatelka, zakladatelka projektu Česko-izraelského ženského akcelerátoru a mentorka, která se přes 10 let věnuje podpoře žen v korporacích a v podnikání a Sara Polak, popularizátorka umělé inteligence, původně archeoložka a evoluční antropoložka, která se posledních 8 let věnuje práci ve startupech a popularizaci vzdělávání v technologiích pro širokou veřejnost.
Pořadatelé a pořadatelky si dali za cíl společnými silami za pomoci soutěžících týmů přispět k efektivnímu, bezpečnému a dostupnému řešení dvou citlivých a palčivých socio-kulturních témat. Spojení oblastí technologické inovace a sociálních témat je v českém prostředí spíše výjimkou. Jde tedy o unikátní projekt mezioborové a mezinárodní spolupráce.

Vybraná témata odráží stav sociálního a kulturního prostředí obou zemí a samozřejmě také zaměření participujících organizací.

Česká strana řešila téma sexuálního obtěžování na vysokých školách, které je v českém prostředí častým jevem. Sexuální obtěžování vytváří nepřátelské prostředí a ovlivňuje fyzické i duševní zdraví studentů a studentek, jejich vnímání sebe sama a studijní produktivitu. Dopady se prohlubují častým obviňováním obětí (victim blaming) a faktem, že následkům za oznámení obtěžování čelí především oběť sama a ne pachatel. Asi 40 % dotazovaných studentů zažilo na univerzitě sexuální obtěžování nebo zneužívání. Celá situace má silný dopad na studentstvo a vede k jeho menšímu zapojení do akademické sféry i k úplnému ukončení studia. Cílem hackathonu bylo nastavit (nejen) technologické mechanismy pro prevenci a řešení sexuálního zneužívání a obtěžování v akademickém prostředí.

České strany hackathonu se zúčastnilo 8 soutěžních týmů a jednotlivců. Všichni zúčastnění předvedli skvělé výkony a mohou na sebe být pyšní. Vítězem se stal tým Entropy, jehož členové představili řešení sexuálního obtěžování na univerzitách formou zabezpečené informační online aplikace s možností anonymního nahlášení incidentu. Druhé místo získala Anastassia Syrota, která se věnovala primární i sekundární prevenci sexuálního obtěžování u zahraničních studentů. Bronz si odnáší tým s projektem Politeia 21, který prezentoval virtuální simulaci Platonova ideálního státu, ve kterém lze zkoumat lidské chování a morálku ve virtuální realitě.
Speciální odměnu za odvahu získaly dvě účastnice, které se do hackathonu zapojily samostatně bez podpory týmu. Další speciální odměnu si odnesl tým Cyber AI, a to za inovativní technologické řešení bezpečnosti na internetu a digitální džungli, která nás obklopuje. 

Pořadatelé a pořadatelky děkují všem zúčastněným týmům i jednotlivcům za skvělou práci, mentorům a mentorkám za jejich čas a vedení, porotcům za jejich nelehkou úlohu vybrat vítěze, Velvyslanectví Státu Izrael v ČR a Hlavnímu městu Praze za podporu a záštitu a partnerům za odměny pro vítěze a jejich důvěru, především pak Inovační laboratoři UK a Cevro Institutu.

fame

Interview with Linda >>>> HERE
Public debate >>>> HERE
Cevro Institut: Czech-Israeli Women Accelerator >>>> HERE