);

Věříme, že sexuální výchova na školách by neměla být pouze o antikoncepci. Náš workshop se proto věnuje mýtům a stereotypům spojených se sexem a sexuálním násilím. Se studenty a studentkami diskutujeme o respektu k sobě a druhým, nastavování hranic a potřebě souhlasu při sexuálním jednání. Vědomí vlastní hodnoty a hodnoty druhého vnímáme jako klíčové v prevenci sexuálního násilí. Studenty/ky vedeme k zodpovědnému vztahu k vlastní sexualitě. Upozorňujeme na nebezpečí tlaku okolí a učíme je, že ne znamená ne. Společně rozpoznáváme formy sexuálního násilí a probíráme, jak poskytnout podporu kamarádovi/kamarádce, který/á  se s násilím setkal/a. 

>> forma
Esencí našich workshopů je vzájemná diskuze se studenty a studentkami o modelových situacích z oblasti vztahů a sexu. 

>> pro koho je workshop určený
pro studenty/ky ZŠ a SŠ ve věku 13–17 let

>>  rozsah
tři vyučovací hodiny (135 minut)

>>  podmínky 
Díky spolupráci s Úřadem vlády ČR (Odborem rovnosti žen a mužů) a finanční podpoře Norských fondů je workshop nabízen ZDARMA. Kapacita je omezená. 

>> koordinace
:: mga. Lucie Ingrová, odborná garantka aktivit zaměřených na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí na Úřadu vlády ČR 
:: bc. Marcela Poláčková, metodička v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí 

>> odborná recenzentka
:: doc. Kateřina Lišková, Phd., docentka Masarykovy univerzity, věnuje se genderově senzitivnímu vzdělávání a sexuálnímu násilí