);

proč je to potřeba.

Celkem 39 % lidí v České republice zažilo nějakou formu sexuálního násilí. Celkem 9% dotázaných zažilo ve svém životě některou ze závažných forem sexuálního násilí.V roce 2019 bylo nahlášeno celkem 683 případů znásilnění. Institut pro kriminologii a sociální prevenci uvádí, že je nahlášeno pouze 5 % případů. Na základě těchto údajů lze odhadovat, že ve skutečnosti bylo v roce 2019 v České republice znásilněno až 13 660 lidí. Česká společnost má nicméně velmi zkreslenou představu o tom, jak často k sexuálnímu násilí dochází a toto téma je nadále zatíženo mnoha předsudky a neznalostí reality. 

Náš workshop se proto věnuje mýtům a stereotypů spojeným se sexem a sexuálním násilím. Sexuální výchova je jednou z nejúčinnější prevencí sexuálního násilí. Věříme, že se nám otevřenou komunikací s mladými lidmi podaří tato alarmující čísla snížit. Naší snahou je mladým lidem předat komunikační dovednosti, díky kterým budou schopni se svými partnery a partnerkami v sexu komunikovat své hranice, nebudou se bát říct ne a budou respektovat sebe i druhé. 

o workshopu.

Workshop vedou 2 lektorující z Konsentu. Nabízíme workshop v prezenční podobě na školách i v online podobě během období distanční výuky. Workshop trvá 3 vyučovací hodiny.
Pro koho je workshop určen? 
Workshop doporučujeme pro žáky a žákyně ZŠ a studující SŠ ve věku 13–17 let. Workshopu se účastní vždy každá třída zvlášť.

forma
Workshop je v obou svých podobách interaktivní a veden zážitkovou formou. Naším cílem je během workshopu vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém může každý otevřeně sdílet své názory a pokládat otázky týkající se sexu a sexuálního násilí. Esencí našich workshopů je vzájemná diskuze se studenty a studentkami o modelových situacích z oblasti vztahů a sexu. Pracujeme s několika modelovými příběhy, které studujícím pomáhají lépe si citlivé situace představit a vžít se do nich.

podmínky
Díky spolupráci s Úřadem vlády ČR (Odborem rovnosti žen a mužů) a finanční podpoře Norských fondů je workshop nabízen ZDARMA. Kapacita je omezená. 
Objednávejte a doptejte se na: kdyztochce@konsent.cz

kontakt.

Projekt koordinují Mga. Lucie Ingrová, odborná garantka aktivit zaměřených na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí na Úřadu vlády ČRBc a Bc. Marcela Poláčková, metodička v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí.

odborná recenzentka
Doc. Kateřina Lišková, Phd., docentka Masarykovy univerzity, věnuje se genderově senzitivnímu vzdělávání a sexuálnímu násilí

podpořte nás!

Konsent funguje jako nezávislá organizace a většinu svých prostředků získává z grantů na jednotlivé projekty nebo z veřejných sbírek. Peněz ale není nikdy dost a každá koruna se hodí - můžeme pak pořádat workshopy i ve školách a volnočasových centrech, které na to nemají finance.

firemní dárcovství

Pro dárce z řad firem máme připravené balíčky - můžete například podpořit konkrétní školu, ve které pak náš workshop proběhne, nebo uspořádáme workshop pro děti vašich zaměstnanců. 
Pro více informací nás kontaktujte na info@konsent.cz.

 

individuální dárcovství

Oceníme jakoukoliv podporu - můžete nám přispět jednorázově nebo zadat trvalý příkaz. S našimi dárci jsme pravidelně v kontaktu - pokud o to stojí. Informujeme je o tom, co se u nás děje a zveme je na naše akce, workshopy, přednášky, ale i večírky.

Chci dostávat newsletter

Chci odebírat