kontakty.

napište nám.

Úvodní obrázek

fakturační údaje: Konsent, z.s., Pod starou školou 69, 164 00 Praha 6, IČO: 05420423

zasílací adresa: Konsent, z.s., P.O.BOX 1070, 111 21 Praha 1

adresa kanceláře (osobní odběr zboží): Za Poříčskou bránou 7, 186 00 Praha 8

vedení organizace.

johanna nejedlová

výkonná ředitelka

johanna@konsent.cz

Johanna před lety Konsent založila a ted se stará o jeho chod a směr. Působí také jako publicistka – své texty uveřejňuje v Heroine.cz, Cro Radio Wave a nebo A2larm. Je členkou výkonného výboru České ženské lobby a redakční rady Deníku N. Za své působení získala ocenění Women of Europe 2019, Bitch 50 a zařadila se do výběru žebříčku časopisu Forbes 30 pod 30.

pro školy: když to chce.

workshopy primární prevence pro školy a volnočasová centra zaměřené na prevenci sexuálního násilí nebo prevenci kybernásilí. kdyztochce@konsent.cz

Marcela Poláčková

koordinátorka lektorského týmu, metodička a lektorka

marcela@konsent.cz, 606 746 233
Marcela je spolu s Dagmar autorkou knihy o sexuální výchově (nejen) pro rodiče „Děti to chtěj vědět taky – o respektujících vztazích a sexuálním zdraví„. Tvoří metodiky, koordinuje lektorský tým a má na starost workshopy pro dospívající. Potkat se s ní můžete taky jako s lektorkou workshopů nebo na brněnských setkání dobrovolnictva. Vystudovala psychologii a věnovala se výzkumu sekundární viktimizace žen, které nahlásily znásilnění na Policii ČR. Na Odboru rovnosti žen a mužů ÚV ČR spolupracuje na školení policie zaměřeného na podporu citlivého přístupu k lidem se zkušeností se sexuálním a genderově podmíněným násilím.

 

karolína křížová

koordinátorka

karolina@konsent.cz, 606 747 399

Kája má na starost koordinaci workshopů primární prevence sexuálního násilí na ZŠ a SŠ. Stará se o lektorský tým a realizaci workshopů na území Čech. Taky lektoruje a koordinuje projekty Žádná tabu před tabulí a Děti to chtěj vědět taky a dobrovolnictvo. Mimo Konsent pracuje na Odboru rovnosti žen a mužů ÚV ČR a na Univerzitě Palackého studuje psychologii, z níž má bakalářský titul z University of the West of England v Bristolu.

 

Veronika Haumerová

koordinátorka

veronika@konsent.cz, 702 048 937
Veronika má na starost koordinaci workshopů prevence sexuálního násilí na ZŠ a SŠ pro Moravu a Slezsko. Lektoruje workshopy na školách, na univerzitách, ve firmách i v barech. Vystudovala psychologii se zaměřením na psychoterapii a klinickou psychologii na Masarykově univerzitě. V Konsentu pracuje od podzimu 2019. Příležitostně vykonává také metodickou práci.

 

pro vyučující: žádná tabu před tabulí.

školení a komplexní metodika se šesti tematickými okruhy pro vyučující dotýkající se základních témat kolem lidské sexuality.

karolína křížová

koordinátorka

606 747 399

karolina@konsent.cz

Kája má na starost projekt Žádná tabu před tabulí zaměřený na vzdělávání pedagogické veřejnosti. Kromě toho lektoruje a stará se o projekty Děti to chtěj vědět taky a Když to chce a o dobrovolnictvo. Mimo Konsent pracuje na Odboru rovnosti žen a mužů ÚV ČR a na Univerzitě Palackého studuje psychologii, z níž má bakalářský titul z University of the West of England v Bristolu.

dagmar krišová

metodička

dagmar@konsent.cz

Dagmar v Konsentu tvoří metodiky a lektoruje. Připravuje lekce sexuální výchovy v projektu Žádná tabu před tabulí, píše knihu pro rodiče v projektu Děti to chtěj vědět taky a podílí se na tvorbě dalších vzdělávacích materiálů. Vzdělávání a osvětě se věnuje od dob studií. Spolupracovala s Centrem občanského vzdělávání, Kabinetem divadla utlačovaných nebo Kanceláří veřejného ochránce práv. Vystudovala sociální pedagogiku a veřejnou politiku a v doktorském studiu se věnuje inkluzivnímu a genderově citlivému vzdělávání.

pro rodiče: děti to chtěj vědět taky & násilí v online světě

workshopy (nejen) pro rodiče o tom, jak mluvit s dětmi o těle, sexu a intimitě nebo jak s nimi mluvit o kybernásilí.

kateřina tesařová

koordinátorka projektů Děti to chtěj vědět taky a Násilí v online světě

katka@konsent.cz, 731 973 290

Kateřina koordinuje projekt Děti to chtěj vědět taky, v němž realizujeme workshopy (nejen) pro rodiče, vydáváme knihu a připravujeme informativní brožuru. Také koordinuje workshopy pro bary a kluby a lektoruje workshopy na školách a univerzitách. Mimo Konsent na Masarykově univerzitě studuje právo.

respekt až na půdu.

Zdravé pracovní prostředí a spokojení zaměstnanci jsou klíčové faktory pro rozvoj každé společnosti. univerzity@konsent.cz

zuzana rathouská

koordinátorka spolupráce s vysokými školami

zuzana.rathouska@konsent.cz

 

Zuzana koordinuje projekt Respekt až na půdu * akademickou a podílí se na koordinaci projektu Respekt je profi. Má zkušenosti v sociální práci s ohroženou mládeží, osobami bez přístřeší, s osobami s diagnózou PAS a s komunitní a metodickou prací. V Konsentu pracuje od podzimu roku 2020.

karolína kolářová

asistentka projektu

karolina.kolarova@konsent.cz

 

Karolína se podílí na reaĺizaci projektu Respekt až na půdu * akademickou a je taktéž jednou z lektorek workshopů, které v rámci tohoto projektu probíhají. Dříve pracovala jako lektorka primární a selektivní prevence na základních školách. Momentálně dokončuje magisterské studium oboru Genderová studia.

svépomocná skupina.

Ženám a dívkám schází prostor, kde by mohly bezpečně sdílet své zkušenosti se sexuálním násilím. Na naší svépomocné skupině se tak mohou navzájem svěřit, poradit si a podpořit se.

kristýna bělíková

mentorka skupiny

svepomocnaskupina@konsent.cz

Kristýna svépomocnou skupinu organizuje již více než 4 roky. Při studiu psychologie se zaměřuje na sekundární viktimizaci obětí znásilnění. Působí také ve spolku Proč jsme to nenahlásili.

fundraising

Markéta Brabcová

fundraising – kontaktní osoba

marketa@konsent.cz

Markéta má na starost fundraising a v rámci projektu Respekt je profi navazuje spolupráce s firmami, které chtějí zlepšovat firemní kulturu a vytvářet bezpečnější prostředí pro všechny. Markéta také lektoruje – ve firmách a na vysokých školách. Vystudovala práva v Praze a momentálně dokončuje magisterské studium v oboru genderová studia.

PR & marketing.

Andrea Laštovičková

PR & marketing – kontaktní osoba

andrea@konsent.cz

Andrea má na starosti sociální sítě, vytváří obsah, nastavuje kampaně a řeší marketingové spolupráce. Aktuálně dokončuje magistra ze Strategické komunikace na FSV UK, kde předtím studovala Marektingovou komunikaci a PR. Před Konsentem pracovala v agentuře digitálního marketingu, kde měla na starost komunikaci s klienty a projektové řízení

Anna Hrábková

PR & marketing 

anna.hrabkova@konsent.cz

Anna se nám stará o komunikaci – vymýšlí strategie a kampaně. Než k nám přišla, pracovala jako stratéžka v reklamních agenturách. Stojí taky třeba za komunikací spolku Zakroužkuj ženu. Na MUNI vystudovala veřejnou politiku a lidské zdroje, mediální studia a žurnalistiku.

advokacy.

klára kadár

advokacy manažerka

klara.kadar@konsent.cz, 724 336 150

Klára má v Konsentu pod palcem především nápravu definice znásilnění. Komunikuje s politiky a političkami, experty a expertkami a aktivizuje veřejnost. Má zkušenosti s prací ve státní správě a spoluzakládala spolek Bez trestu. Vystudovala kulturní dějiny.

dobrovolnictvo.

karolína křížová

koordinátorka dobrovolnictva

dobroteam@konsent.cz, 606 747 399

Kája se u nás mimo jiné stará o dobrovolnictvo – hodně jí s tím ale pomáhá naše skvělá stážistka Vendy! Spolu koordinují dobrovolnické srazy v Praze, stánky na festivalech nebo účast Konsent komunity na pochodech, demonstracích a dalších akcích, které nám přijdou důležité. Starají se taky o to, aby dobrovolnictví v Konsentu bylo přínosné a obohacující pro všechny zúčastněné.

love actually.

lela bernátová

projektová manažerka

lela.bernatova@konsent.cz, 720 310 620

Lela má na starost koordinaci mezinárodního projektu v rámci kterého vznikne online hra, stolní hra a únikovka na téma bezpečných vztahů. Vystudovala mediální studia a žurnalistiku a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě a literární komparatistiku na Karlově univerzitě. Zkušenosti nabírala i v neziskových organizacích v Gruzii, kde se věnovala lidskoprávnímu vzdělávání a prevenci násilí ve vztazích mladých lidí.

karolína kolářová

asistentka projektu 

karolina.kolarova@konsent.cz

office.

karolína brabcová

podpora kanceláře, merch

Karolína se u nás stará o chod kanceláře a pomáhá s tím, aby vše fungovala tak, jak má. Stará se také o o to, aby všem došel včas objednaný merch.

 

tereza králová

projektová manažerka – Norské fondy

tereza@konsent.cz

Tereza se stará o hladký průběh projektů, financovaných Norskými fondy. Sleduje rozpočty a aktivity a hlídá, abychom vše dodrželi podle plánu. Má 12 let zkušeností s koordinátorskou prací v neziskovém sektoru a bakaláře z nových médií na FF MUNI.

Aneta Soukopová

socioložka

aneta@konsent.cz

Aneta v Konsentu působí jako odborná garantka výzkumu, koordinuje sledování dopadu workshopů a podílí se na metodologickém vedení kvantitativních i kvalitativních šetření. Magisterský titul získala ze sociologie a sociální antropologie na Univerzitě Karlově. Aneta v současnosti působí také jako PhD. studentka se zaměřením na občanskou participaci. Odborné zkušenosti nabírala v práci na různorodých projektech v soukromém i neziskovém sektoru.

pro firmy: respekt je profi.

Zdravé pracovní prostředí a spokojení zaměstnanci jsou klíčové faktory pro rozvoj každé společnosti.

pro bary: respekt je sexy.

V prostředí, kde hraje hlasitá hudba, pije se alkohol, berou se drogy, tancuje se, dochází k sexuálnímu obtěžování. respektjesexy@konsent.cz

Kateřina Tesařová

koordinátorka spolupráce s bary a kluby

respektjesexy@konsent.cz