kontakty.

– konsent, z. s. – Pod starou školou 69, 16400, Praha IČO 05420423

Úvodní obrázek

vedení organizace.

johanna nejedlová

výkonná ředitelka

722 018 115

johanna@konsent.cz

Johanna před lety Konsent založila a ted se stará o jeho chod směr. Působí také jako publicistka – své texty uveřejňuje v Heroine.cz, Cro Radio Wave a nebo A2larm. Je členkou výkonného výboru České ženské lobby a redakční rady Deníku N. Za své působení získala ocenění Women of Europe 2019, Bitch 50 a zařadila se do výběru žebříčku časopisu Forbes 30 pod 30.

barush maush

kreativní ředitelka a impact designérka

barush@konsent.cz

www.barushmaush.com

Barush se v Konsentu věnuje od začátku vizuální komunikaci a identitě. Zároveň s Johannou řeší obsahové agendy.  Částečně žije na Blízkém východě, kde se aktivně zapojuje do místního politického života. Pracovala ve výpravě seriálů Netflixu a sama natočila řadu fashion a music videí. Působí také jako tatérka a občas něco napíše pro A2larm.

žádná tabu před tabulí.

Komplexní metodika se sedmi tematickými okruhy pro vyučující dotýkající se základních témat kolem lidské sexuality.

karolína křížová

koordinátorka

karolina@konsent.cz

Kája má na starost projekt Žádná tabu před tabulí zaměřený na vzdělávání pedagogické veřejnosti. Kromě toho se stará o projekt „S dětmi o těle, sexu a intimitě“, o dobrovolnictvo a další organizační záležitosti. Na Odboru rovnosti žen a mužů ÚV ČR řeší PR projektu zaměřeného na domácí a genderově podmíněné násilí. Na Univerzitě Palackého studuje psychologii, z níž má bakalářský titul z University of the West of England v Bristolu.

dagmar krišová

metodička

dagmar@konsent.cz

Dagmar v Konsentu tvoří metodiky a lektoruje. Připravuje lekce sexuální výchovy v projektu Žádná tabu před tabulí, píše knihu pro rodiče v projektu S dětmi o těle, sexu a intimitě a podílí se na tvorbě dalších vzdělávacích materiálů. Vzdělávání a osvětě se věnuje od dob studií. Spolupracovala s Centrem občanského vzdělávání, Kabinetem divadla utlačovaných nebo Kanceláří veřejného ochránce práv. Vystudovala sociální pedagogiku a veřejnou politiku a v doktorském studiu se věnuje inkluzivnímu a genderově citlivému vzdělávání.

když to chce.

workshopy primární prevence pro školy a volnočasová centra zaměřené na prevenci sexuálního násilí nebo prevenci kybernásilí. kdyztochce@konsent.cz

marcela poláčková

koordinátorka lektorského týmu
a metodička

marcela@konsent.cz

Marcela v Konsentu tvoří metodiky, koordinuje lektorský tým a má na starost workshopy pro dospívající. Potkat se s ní můžete taky jako s lektorkou workshopů nebo na brněnských setkání dobrovolnictva. Spolu s Dagmar píše knihu (nejen) pro rodiče v projektu S dětmi o těle, sexu a intimitě. Vystudovala psychologii a věnovala se výzkumu sekundární viktimizace žen, které nahlásily znásilnění na Policii ČR. Na Odboru rovnosti žen a mužů ÚV ČR spolupracuje na přípravě školení policie zaměřeného na podporu citlivého přístupu k lidem se zkušeností se sexuálním a genderově podmíněným násilím.

 

(nejen) pro rodiče.

workshopy (nejen) pro rodiče o tom, jak mluvit s dětmi o těle, sexu a intimitě nebo jak s nimi mluvit o kybernásilí.

karolína křížová

koordinátorka projektu „jak mluvit s dětmi o těle, sexu a intimitě“

karolina@konsent.cz

Kája má na starost projekt Žádná tabu před tabulí zaměřený na vzdělávání pedagogické veřejnosti. Kromě toho se stará o projekt „S dětmi o těle, sexu a intimitě“, o dobrovolnictvo a další organizační záležitosti. Na Odboru rovnosti žen a mužů ÚV ČR řeší PR projektu zaměřeného na domácí a genderově podmíněné násilí. Na Univerzitě Palackého studuje psychologii, z níž má bakalářský titul z University of the West of England v Bristolu.

lenka grünbergová

koordinátorka projektu „jak mluvit s dětmi o kybernásilí“

lenka@konsent.cz

Lenka se lidským právům věnuje celý profesní život. Vystudovala genderová studia a dalších 5 let strávila ve státní správě, kde s týmem řešila různé otázky z oblasti rovnosti žen a mužů. Aktuálně v Konsentu koordinuje kyber workshopy pro rodiče a částečně i školní workshopy a spolupracuje také s Úřadem vlády.

respekt je profi.

Zdravé pracovní prostředí a spokojení zaměstnanci jsou klíčové faktory pro rozvoj každé společnosti.

respekt až na půdu.

Zdravé pracovní prostředí a spokojení zaměstnanci jsou klíčové faktory pro rozvoj každé společnosti. univerzity@konsent.cz

respekt je sexy.

V prostředí, kde hraje hlasitá hudba, pije se alkohol, berou se drogy, tancuje se, dochází k sexuálnímu obtěžování. respektjesexy@konsent.cz

zuzana rathouská

koordinátorka projektů

zuzana.rathouska@konsent.cz

 

Zuzana koordinuje projekt Respekt až na půdu * akademickou a podílí se na koordinaci projektu Respekt je profi. Má zkušenosti v sociální práci s ohroženou mládeží, osobami bez přístřeší, s osobami s diagnózou PAS a s komunitní prací. V Konsentu pracuje od podzimu roku 2020.

leona kunayová

výzkumnice a metodička

leona@konsent.cz

svépomocná skupina.

Ženám a dívkám schází prostor, kde by mohly bezpečně sdílet své zkušenosti se sexuálním násilím. Na naší svépomocné skupině se tak mohou navzájem svěřit, poradit si a podpořit se.

kristýna bělíková

mentorka skupiny

svepomocnaskupina@konsent.cz

dobrovolnictvo.

karolína křížová

office manažerka a koordinátorka dobrovolnictva

office@konsent.cz

Kája se kromě projektů Žádná tabu před tabulí a S dětmi o těle, sexu a intimitě stará taky o dobrovolnictvo a další organizační a administrativní záležitosti. Na Odboru rovnosti žen a mužů ÚV ČR řeší PR projektu zaměřeného na domácí a genderově podmíněné násilí. Na Univerzitě Palackého studuje psychologii, z níž má bakalářský titul z University of the West of England v Bristolu.