konsent.

boříme mýty o sexu a sexuálním násilí.

V roce 2016 vyšel průzkum Amnesty International, který říkal, že 67 % Čechů si myslí, že za znásilnění si oběť může sama. V reakci na tenhle donebevolající výsledek jsme se rozhodli založit Konsent a začít říkat, že za znásilnění nemůže krátká sukně, ale násilník. Vznikla naše první kampaň Když to nechce a následovaly workshopy primární prevence sexuálního násilí pro školy Když to chceš.

Od roku 2017 také provozujeme svépomocnou skupinu pro ženy, jež se staly obětí sexuálního násilí.

V roce 2019 jsme se pak rozhodli vymezit se vůči obtěžování v barech a klubech s kampaní Respekt je sexy a založili jsme síť podniků, které obtěžování netolerují. Protože flirtování k večírkům patří, obtěžování ne. Mezitím vzrůstala poptávka po workshopech pro mládež a nám došlo, že není v našich silách obejít všechny školy v Česku a tak jsme vyvinuli metodiky pro samotné učitele o tom, jak učit sexuální výchovu v projektu podpořeném Nadací OSF Žádná tabu před tabulí. A protože sexuální výchova začíná v rodinách, nabízíme i workshopy pro rodiče o tom, jak mluvit s dětmi o sexu nebo o kybernásilí.

Mezinárodní projekt Power o genderově podmíněném násilí v kyberprostoru zase sdružuje mladé lidi, kteří pak sami učí své vrstevníky o tom, co je to kyberšikana a kybernásilí.

Obtěžování se neděje jen v nočních podnicích ale i na pracovišti a na akademické půdě, proto jsme přišli s projekty Respekt je profi a Respekt až na půdu, kde institucím pomáháme nastavit přímo na míru takový systém, který sexuálnímu násilí pomáhá předcházet i ho případně řešit. Letos jsme se rozhodli v rámci prevence sexuálního násilí a taky v rozhořčení nad současnou legislativou začít lobovat za změnu zákona o znásilnění.

Naše kampaně mají velký ohlas na sociálních sítích a celá organizace je zapojena do různých národních i nadnárodních sítí, jako třeba Česká ženská lobby, Evropská ženská lobby. Za naši práci jsme byli už několikrát oceněni, třeba v roce 2019 cenou Člověka v tísni Gratias Tibi, probojovali jsme se do finálové desítky Cen SDG, naše kampaně byla oceněna v rámci marketingových cen Fénix. V roce 2019 jsme byli oceněni cenou Františky Plamínkové. Naše zakladatelka a výkonná ředitelka Johanna Nejedlová se stala Woman of Europe 2019 a jednou z Bitch 50 za rok 2020.

Dlouhodobě spolupracujeme s Odborem pro rovnost Úřadu Vlády ČR, Americkou ambasádou, Norskou Ambasádou, nadací Avastu, podpořil nás Avon, Frida Fund, Hlavní město Praha, Lush i třeba vodka Absolut. Naším dlouhodobým partnerem je Primeros a v médiích časopis Heroine, Radio Wave a A2larm. Nově nás podpořil i projekt V síti.

Máme taky vlastní merch, jehož nákupem můžete podpořit činnost Konsentu. V roce 2022 jsme vydali naši historicky první knihu Děti to chtěj vědět taky, kde radíme rodičům a pečujícím, jak mají mluvit o sexu, tělesnu a respektujících vztazích s dětmi.

Zde najdete naše výroční zprávy za rok 2020 a 2021.