Petice

za zkvalitnění sexuální výchovy na českých školách

UNESCO, Světová zdravotnická organizace i další nadnárodní organizace prosazující lidská práva zdůrazňují potřebu ucelené a pozitivně orientované sexuální výchovy a upozorňují na fakt, že formální, tedy školní sexuální výchova, je důležitým doplňkem neformální sexuální výchovy, které se dětem a mladistvým dostává od rodičů, vrstevníků a vrstevnic či médií.

Úvodní obrázek

prostřednictvím této petice žádáme, aby MŠMT:

 • aktualizovalo doporučení MŠMT v oblasti sexuální výchovy
 • zajistilo metodickou podporu vyučujících formou školení, příruček a vytvořením metodického portálu
 • periodicky monitorovalo, jak je sexuální výchova na českých školách realizována

počet podpisů

8817 / 10000

Chci podpořit zlepšení sexuální výchovy

Je to běh na dlouhou trať. Buďte v tom s námi a pomozte nám přivést na naši stranu politiky a političky i veřejnost.

Sexuální výchova by měla být:

 • vyučována průběžně, s respektem k vývojovému stupni žáků a žákyň a s ohledem na standardy pro sexuální výchovu v Evropě (WHO, 2017)
 • vyučována učitelkami a učiteli, kteří ji chtějí vyučovat a mají odpovídající metodickou průpravu
 • postavená na pravdivých a ověřených informacích
 • vyučována interaktivní formou a za poskytnutí prostoru pro dotazy a diskusi žáků a žákyň
 • kritická vůči sexualizovanému násilí a stereotypům o mužích a ženách
 • inkluzivní a reflektující diverzitu partnerských a sexuálních vztahů

Témata, která by měla být v sexuální výchově zahrnuta:

 • emoce a práce s nimi
 • respektující vztahy vs. nezdravé vztahy
 • souhlas
 • péče o tělo a budování zdravého vztahu ke svému tělu
 • ochrana vlastních hranic – tělesná autonomie
 • identita – sexuální, genderová, vytváření bezpečného inkluzivního prostoru
 • puberta a s ní spojené fyziologické procesy jako je menstruace, poluce
 • reprodukční zdraví – sexuálně přenosné infekce, antikoncepce, bezpečný sex
 • první sexuální zkušenosti, potěšení v sexu – orgasmus
 • reprodukční práva
 • sexualizované násilí
 • média a pornografie, jejich vliv na sebeobraz člověka, vztahy a sexuální život

Proč je to důležité?

Z českých průzkumů vyplývá, že škola bývá pro žáky a žákyně jedním z nejméně relevantních míst, kde se dozvídají informace o sexuálním a reprodukčním zdraví a o respektujících vztazích (ČSU, 2020; Sejbalová & Martincová, 2020). Od učitelek a učitelů z praxe, s nimiž jsme v kontaktu, víme, že vyučující velmi postrádají kvalitní metodickou průpravu a podklady, které by jim usnadnily plánování a vedení hodin.

 

Společenské dění posledních let – medializované kauzy sexuálního obtěžování a násilí, snadná dostupnost pornografie, zneužívání dětí a mladistvých prostřednictvím internetu, ale i omezování reprodukčních práv v jiných státech – vyvolává ze strany škol poptávku po metodické podpoře v tom, jak tato témata s dětmi a mladistvými probírat. Stejně tak z naší zkušenosti stoupá potřeba škol mít podporu ve vytváření inkluzivního a přátelského prostředí pro studující, kteří se identifikují jako LGBTQ+.

 

Posledním větším krokem, které MŠMT v oblasti sexuální výchovy udělalo, bylo vydání Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy na základních školách z roku 2010 a vydání příručky Sexuální výchova – vybraná témata. Ačkoliv samotné doporučení i příručka obsahují řadu relevantních informací, máme za to, že nastal čas je aktualizovat a přizpůsobit současnému společenskému kontextu a nově dostupnému vědeckému poznání. Sexuální výchova si zaslouží větší pozornost a vyučující, kteří ji na školách realizují, větší podporu ze strany MŠMT.

 

Je potřeba, aby sexuální výchova pokrývala jak důležité biologické aspekty sexuální výchovy, tak i psychologické a sociální aspekty, a aby se na tvorbě metodických materiálů podíleli nejen odborníci a odbornice z oblasti sexuologie, gynekologie a urologie, ale i odborná obec věnující se tématům respektujících vztahů, sexualitě a genderu a potírání sexuálního násilí. Metodické materiály by měly vznikat ve spolupráci s vyučujícími, kteří se sexuální výchově na školách věnují.

Petici vznikla ve spolupráci spolku Konsent a iniciativy MedVictus (Jan Soukup a Karel Šedý).

 

Petice vznikla v rámci projektu Žádná tabu před tabulí. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.