);

projekty 
primární 
prevence.

Konsent pořádá řadu workshopů primární prevence - sociální sexuální nauka v rámci primární prevence sexuálního násilí, prevence kybernásilí i programy vedené samotnými studenty. Zároveň s novým projektem Žádná tabu před tabulí vyvíjí metodiky a nabízí workshopy přímo učitelům a podporuje je v tom, jak učit sexuální nauku. Pomáháme rodičům mluvit s dětmi o sexu a zorientovat se v tom, jak fungují jejich děti na internetu.
Objednávejte na info@konsent.cz nebo na adresách u jednotlivých workshopů.

když to chce - 
workshopy pro školy.

Sexuální výchova na školách by neměla být pouze o antikoncepci. Náš workshop se proto věnuje mýtům a stereotypům spojených se sexem a sexuálním násilím. Se studenty a studentkami diskutujeme o respektu k sobě a druhým, nastavování hranic a potřebě souhlasu při sexuálním jednání.

 Vědomí vlastní hodnoty a hodnoty druhého vnímáme jako klíčové v prevenci sexuálního násilí. Studenty/ky vedeme k zodpovědnému vztahu k vlastní sexualitě. Upozorňujeme na nebezpečí tlaku okolí a učíme je, že ne znamená ne. Společně rozpoznáváme formy sexuálního násilí a probíráme, jak poskytnout podporu kamarádovi/kamarádce, který/á  se s násilím setkal/a. 

pro rodiče.

Více než polovina dospívajících používá porno jako hlavní zdroj informací o sexu. A více než polovina z nich si myslí, že je to reálný obraz sexu. Kde ale mají kvalitní informace brát?
Nauka o zdravém vztahu k vlastnímu tělu, sociálních aspektech sexuálního života a prevence sexuálního násilí by měla začít v rodinách. Workshopy Jak mluvit s dětmi o sexu pomáhá rodičům tato témata s dětmi otevřít.
Připravujeme také workshop o tom, jak mluvit s dětmi o kybernásilí a genderově podmíněném kybernásilí - co za nebezpečí na chlapce a dívky v online světě může číhat a jak se mu vyvarovat.

podpořte nás!

Konsent funguje jako nezávislá organizace a většinu svých prostředků získává z grantů na jednotlivé projekty nebo z veřejných sbírek. Peněz ale není nikdy dost a každá koruna se hodí - můžeme pak pořádat workshopy i ve školách a volnočasových centrech, které na to nemají finance.

firemní dárcovství

Pro dárce z řad firem máme připravené balíčky - můžete například podpořit konkrétní školu, ve které pak náš workshop proběhne, nebo uspořádáme workshop pro děti vašich zaměstnanců. 
Pro více informací nás kontaktujte na info@konsent.cz.

 

individuální dárcovství

Oceníme jakoukoliv podporu - můžete nám přispět jednorázově nebo zadat trvalý příkaz. S našimi dárci jsme pravidelně v kontaktu - pokud o to stojí. Informujeme je o tom, co se u nás děje a zveme je na naše akce, workshopy, přednášky, ale i večírky.

Chci dostávat newsletter

Chci odebírat