respekt je profi. pro firmy a organizace.

Základním stavebním kamenem komunikace je respekt – když chybí respekt, vznikají problémy jako mobbing, bossing nebo obtěžování. Pomáháme nastavit mechanismy, jak těmto problémům předcházet i jak je řešit. Jak nastavit lepší pracovní prostředí? Co dělat, abychom předcházeli šikaně, mobbingu, bossingu nebo obtěžování v týmu?

Úvodní obrázek

respekt je profi. jak na to?

Starat se o wellbeing týmu a dobré pracovní prostředí je základem pro budování důvěry a týmového ducha ve vaší organizaci nebo firmě. Firmy, které se věnují prevenci sexuálního obtěžování, diskriminace a šikany a umí efektivně řešit případné incidenty, mají více žen ve vedoucích pozicích, jejich týmy jsou diverznější a stabilnější a mají díky nastolené důvěře mezi pracovníky lepší výsledky. Projekt Respekt je profi reaguje na situaci a požadavky každého klienta individuálně. Abychom mohli správně určit, s jakými problémy se daná organizace potýká, provedeme analýzu stávajícího prostředí formou dotazníku, hloubkových rozhovorů i pozorování. Na základě analýzy vypracujeme návrh možných řešení, tj. zavedení chybějících mechanismů, které by pomáhaly problémům předcházet nebo je řešit – konkrétní organizaci na míru. Systémem workshopů a školení pak pomůžeme organizaci daná opatření zavést.

workshopy a školení

Naše workshopy o respektu v zaměstnání působí jako prevence nežádoucích jevů typu mobbingu, bossingu, šikany nebo sexuálního obtěžování. Jsou součástí mechanismů, které vám pomůžeme nastavit, nebo si je můžete objednat zvlášť – využíváme metody neformálního vzdělávání, a tak jich můžete využít jako teambuildingové aktivity pro svůj tým.

proč je to potřeba.

Obtěžování i šikana mají vážné dopady na oběť – způsobují demotivaci, strach, úzkost, stud i hněv a v důsledku vedou ke snížené produktivitě. Oběti často v práci chybí (absenteismus), nebo pokud jsou přítomné na pracovišti – jsou v takovém stavu, že jejich pracovní výkon neodpovídá jejich potenciálu. V týmech, kde dochází k sexuálnímu obtěžování a šikaně, panuje nižší důvěra a stagnují progres a inovace. Oběti šikany i obtěžování a diskriminace ve většině případů nakonec podávají výpověď, což zvyšuje náklady na recruitment i zaškolování nových zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří prochází pouze formálním preventivním školením (videa, jednoduché e-learningové aktivity) nemají důvěru v to, že jsou problémy v kolektivu brány vážně.

k čemu šikana a sexuální obtěžování na pracovišti vede?

 • oběti zažívají strach, úzkost, demotivaci, stud
 • u obětí se projevuje paralyzující úzkost (80 %), zažívají panické ataky (52 %), mají deprese (42 %), trpí posttraumatickou poruchou (30 %)
 • oběti mají nižší produktivitu
 • oběti často chybí v práci
 • v týmech panuje nižší důvěra
 • v týmech se snižuje kreativita, inovace a progres
 • v týmech je vyšší fluktuace
 • zvyšují se náklady na onboarding

Přibližně 25 % zaměstnanců má zkušenost se šikanou na pracovišti (STEM/MARK). Nejčastěji jsou obětmi šikany ženy (27 %), pak teprve muži (19 %). Asi 43 % šikanovaných se s tímto jevem setkává alespoň jednou týdně, přičemž více jak 50 % zaměstnanců jsou šikaně vystavovány déle jak jeden rok. Zhruba tři pětiny zaměstnanců jsou šikanováni svým nadřízeným a jedna čtvrtina pak kolegy.

Na pracovišti zažilo sexuální obtěžování 40-50 % žen (EP 2018), výpověď v důsledku obtěžování podá až 55 % z obtěžováných (Itálie, 2004). Obtěžování se ale netýká jen žen, v práci ho zažilo 12 % mužů (Angus Reid Institute CA). Mužům, kteří zažívají obtěžování na pracovišti, však okolí mnohem méně věří a mají ještě těžší přístup k pomoci.

co vám program Respekt je profi přinese.

 • plné využití potenciálu zaměstnanců a zaměstnankyň.
  Protože lidé, kteří se cítí v týmu dobře, odvádí kvalitní práci, která je samotné uspokojuje.

 • kreativnější, inovativnější a spokojenější týmy.

  Protože když si lidé v týmu důvěřují a cítí se dobře, mají větší prostor pro rozvoj, seberealizaci a nestydí se projevit svůj názor.

 • zvýšení důvěry a loajality k zaměstnavatelům.
  Protože zaměstnanci, kteří ze strany zaměstnavatele cítí zájem a péči o svůj wellbeing, vědí že jsou pro zaměstnavatele jako jednotlivci důležití.

 • zlepšení pracovních vztahů.
  Protože zcitlivění k problematice sexuálního obtěžování a šikany vede k vyšší míře empatie, porozumění a respektu mezi lidmi.

 • snížení nákladů na onboarding.
  V bezpečném prostředí s dobrou atmosférou je nižší míra fluktuace.

 • dobrá pověst firmy.
  Protože spokojení zaměstnanci šíří dobré jméno firmy a klientům je příjemné spojovat se se společensky odpovědnými firmami s dobrým jménem.

kontakt.

Pro bližší informace se obraťte na Markétu Brabcovou  –  marketa@konsent.cz