pro školy. primární prevence.

když to chce. prevence sexuálního násilí a kybernásilí pro školy a volnočasová centra.

Sexuální výchova na školách by neměla být pouze o antikoncepci a pohlavně přenosných nemocech. Jako klíčové v prevenci sexuálního násilí vnímáme vědomí vlastní hodnoty a hodnoty druhých. S žactvem či studujícími diskutujeme o potřebě souhlasu při sexuálním jednání. Upozorňujeme na nebezpečí tlaku okolí a učíme, že ne znamená ne. Společně rozpoznáváme formy sexuálního násilí a probíráme, jak poskytnout podporu někomu, kdo se s násilím setkal. Ve workshopech o kybernásilí se věnujeme bezpečnosti na internetu a prevenci kyberšikany a kybernásilí. Diskutujeme o genderových stereotypech a vzájemném respektu v online prostředí. Společně rozpoznáváme formy násilí na internetu a probíráme, jak poskytnout podporu někomu, kdo se s kybernásilím setkal.

Úvodní obrázek

proč je to potřeba.

Celkem 39 % lidí v České republice zažilo nějakou formu sexuálního násilí. Celkem 9% dotázaných zažilo ve svém životě některou ze závažných forem sexuálního násilí. V roce 2019 bylo nahlášeno celkem 683 případů znásilnění. Institut pro kriminologii a sociální prevenci uvádí, že je nahlášeno pouze 5 % případů. Na základě těchto údajů lze odhadovat, že ve skutečnosti bylo v roce 2019 v České republice znásilněno až 13 660 lidí. Česká společnost má nicméně velmi zkreslenou představu o tom, jak často k sexuálnímu násilí dochází a toto téma je nadále zatíženo mnoha předsudky a neznalostí reality.

Náš workshop se proto věnuje mýtům a stereotypů spojeným se sexem a sexuálním násilím. Sexuální výchova je jednou z nejúčinnější prevencí sexuálního násilí. Věříme, že se nám otevřenou komunikací s mladými lidmi podaří tato alarmující čísla snížit. Naší snahou je mladým lidem předat komunikační dovednosti, díky kterým budou schopni se svými partnery či partnerkami v sexu komunikovat své hranice, nebudou se bát říct „ne“ a budou respektovat sebe i druhé.

workshop o sexuálním násilí.

Workshop vedou 2 lektorující z Konsentu. Nabízíme workshop v prezenční podobě na školách i v online podobě během období distanční výuky. Workshop trvá 3 vyučovací hodiny.

Pro koho je workshop určen? 
Workshop doporučujeme pro žáky a žákyně od 8. třídy ZŠ a studující SŠ ve věku 13–17 let. Workshopu se účastní vždy každá třída zvlášť.

Forma
Workshop je v obou svých podobách interaktivní a veden zážitkovou formou. Naším cílem je během workshopu vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém může každý člověk otevřeně sdílet své názory a pokládat otázky týkající se sexu a sexuálního násilí. Esencí našich workshopů je vzájemná diskuze se žáky, žákyněmi a studujícími o modelových situacích z oblasti vztahů a sexu. Pracujeme s několika modelovými příběhy, které zúčastněným pomáhají lépe si citlivé situace představit a vžít se do nich.

workshop o kybernásilí.

Workshop vedou 2 lektorující z Konsentu. Nabízíme workshop v prezenční podobě na školách i v online podobě během období distanční výuky. Workshop trvá 3 vyučovací hodiny.

Pro koho je workshop určen? 
Workshop doporučujeme pro žáky a žákyně od 8. třídy ZŠ a studující SŠ ve věku 13–17 let. Workshopu se účastní vždy každá třída zvlášť.

Forma
Workshop je v obou svých podobách interaktivní a veden zážitkovou formou. Naším cílem je během workshopu vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém může každý člověk otevřeně sdílet své názory a pokládat otázky týkající se bezpečnosti na internetu a prevence kyberšikany a kybernásilí. Esencí našich workshopů je vzájemná diskuze se žáky, žákyněmi a studujícími o modelových situacích z oblasti kyber bezpečnosti, genderových stereotypech a vzájemném respektu v online prostředí.

Podmínky.

Evidujeme vysokou poptávku po bezplatných workshopech podpořených Norskými fondy a Odborem rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Dosavadní zájemce prosíme o trpělivost; poptávky odbavujeme postupně a doba na naši odpověď může být delší. Bohužel už teď víme, že na všechny se v rámci 150 bezplatných workshopů nedostane a většinu nových poptávek už nebudeme schopni pokrýt.

Pokud Vaše škola spadá do vyloučené lokality (nebo máte ve své škole vyšší podíl dětí ze sociálně znevýhodněných podmínek), kontaktujte nás na kdyztochce@konsent.cz – pro tento typ škol máme vyhrazenou kapacitu.

Pokud Vaše škola do této kategorie nespadá, můžeme Vám nabídnout workshop na vlastní náklady školy (při objednávce více workshopů poskytujeme množstevní slevu). Více info a objednávky prosím adresujte Kláře Kadár na klara.kadar@konsent.cz.

kontakt.

Na projektu se podílí:

  • Karolína Křížová, koordinátorka workshopů placených Norskými fondy v Čechách
  • Veronika Haumerová, koordinátorka workshopů placených Norskými fondy na Moravě a ve Slezsku
  • Marcela Poláčková, metodička v oblasti sexuálního a genderově podmíněného násilí

Otázky a objednávky pro školy z vyloučených lokalit směřujte na email: kdyztochce@konsent.cz. Objednávky pro školy mimo kategorii vyloučených lokalit směřujte na email: klara.kadar@konsent.cz.

Odborná recenzentka: Doc. Kateřina Lišková, Phd., docentka Masarykovy univerzity, věnuje se genderově senzitivnímu vzdělávání a sexuálnímu násilí.