žádná tabu před tabulí. pro učitele.

Jak učit sexuální nauku? Komplexní metodika s pěti lesson plans pro učitele dotýkající se základních témat kolem lidské sexuality – vztah k vlastnímu tělu, hranice, komunikace ale i pornografie a seznamování se.

Úvodní obrázek

sociální sexuální nauka. co je to?

Sociální sexuální výchova se narozdíl od biologické sexuální výchovy zaměřuje na sociální aspekty sexuálního života jako jsou vztahy, přístup k partnerovi/ce, zdravá komunikace, ať už v reálném životě nebo v kyberprostoru a mnohé další.
Je důležité, aby sexuální nauka zahrnovala i jiná témata než je antikoncepce a prevence sexuálně přenosných chorob. Zejména z pohledu prevence sexuálního násilí je důraz na sociální aspekty sexuálních vztahů stěžejní. Věříme, že pokud budou studující vědět, jak si bránit své hranice a jak komunikovat své potřeby, budou lépe připraveni na navazování intimních vztahů, což je část života, která hraje pro většinu z nás důležitou roli.

proč je to potřeba?

Podle průzkumu České středoškolské unie se skoro polovina studujících nedozví relevantní informace o sexu a sexualitě ve škole. Druhá polovina pak ve škole zjistí biologické aspekty sexuálního života v hodinách biologie nebo z přednášek externích pracovníků – a překvapivě z hodin výtvarné výchovy. Nejvíc si toho však děti a mládež ze školy odnesou o sexu z toho, co si sdílí mezi sebou.
Ve škole se – když už vůbec – nejčastěji učí o AIDS a dalších pohlavně přenosných chorobách, antikoncepci a prevenci kybernásilí. 80 % dotázaných studujících přitom považuje sexuální výchovu za důležitou a chtělo by se jí ve škole věnovat.

*Data z průzkumu České středoškolské unie. Zpráva z průzkumu na školách. 2020. Dostupné online:

co je v plánu.

V průběhu léta jsme v naší metodice proškolili prvních 15 vyučujících. Ti ji teď budou testovat ve svých hodinách a průběžně nám podávat zpětnou vazbu, na základě které vydáme a zveřejníme metodickou brožuru s konkrétními lekcemi sexuální výchovy.
Metodická brožura bude dostupná široké veřejnosti a kdokoliv ji tak bude moct využít ve svých hodinách. V průběhu příštího roku pak proškolíme dalších 15 vyučujících a zároveň uspořádáme dva kulaté stoly věnující se problematice výuky sexuální výchovy. Výstupem těchto kulatých stolů by měl být dokument cílící na rámcovou změnu výuky sexuální výchovy na školách.
Zároveň v současné době provádíme výzkum spokojenosti s výukou sexuální výchovy ze stran vyučujících, jehož výsledky zveřejníme v rámci hithitové kampaně a na lednovém kulatém stolu. Výzkum probíhá ve spolupráci s organizací Behavio.
Celý projekt bude dohromady trvat dva a půl roku a jsme jej schopni realizovat díky podpoře Active Citizen Fund (https://www.activecitizensfund.cz/).

žádná tabu před tabulí.

I díky vám jsme vybrali potřebné finance na HitHitu – děkujeme! Stále nás však můžete podpořit v naší činnosti na darujme.cz.

výzkum. jak jsou vyučující připraveni učit sexuální nauku?

Ve spolupráci s Behavio jsme provedli výzkum mezi vyučujícími středních škol a gymnázií o tom, jak jsou připraveni k výuce sexuální nauky. Ke stažení frekvenční tabulka a prezentace výsledků.

 

ke stažení:

Prezntace

Frekvenční tabulka

lekce a metodika.

Představíme pět konkrétních návrhů lekcí, které se věnují sedmi následujícím tématům: Souhlas k sexuální aktivitě, mýty o pohlavních orgánech, genderové stereotypy, sexuální orientace a genderová identita, respekt, sexuální obtěžování, porgnografie, zasílání intimního obsahu.
Lekce obsahují interaktivní aktivity jako je kreslení pohlavních orgánů nebo rozpoznávání souhlasu při sexu na modelových příkladech. Jsou určeny žačkám a žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům a studentkám 1. a 2. ročníku škol středních.

metodická brožura pro širokou

Obsahovou i podrobnou metodickou část sjednotíme v metodické brožuře, která bude zveřejněna na našich webových stránkách. Brožura je určena široké pedagogické veřejnosti ale mohou ji využít i ti, kteří se nevěnují přímo výuce sexuální výchovy, ale o téma se zajímají.

kulaté stoly.

Další důležitou částí tohoto projektu jsou kulaté stoly s odborníky cílící na rámcovou změnu sexuální výchovy na školách. První kulatý stůl proběhne v pátek 19. 3. 2021 a budou se jej účastnit zástupci vyučujících, České středoškolské unie, neziskových oganizací a zákonodárců a bude věnován zejména zjišťováním potřeb vyučujících a prezentaci výstupů výzkumu pořádaného ve spolupráci s organizací Behavio. Druhý kulatý stůl proběhne o rok později a jeho cílem bude sestavit dokument obsahující konkrétní návrhy změn rámcové výuky sexuální výchovy.

proč jsme vedli hithitovou kampaň?

Peníze vybrané v kampani použijeme na spolufinancování projektu Žádná tabu před tabulí. Projekt je financován z grantu nadace OSF Active Citizens Fund, kterým tímto děkujeme za podporu. Podmínkou získání tohoto grantu je zajištění spolufinancování dosahující určité výše udělených financí. My jsme se rozhodli zvolit tuto cestu a oslovit naše podporovatele s prosbou o pomoc.

Díky vám se nám podařilo vybrat o 112 000 více, než jsme plánovali a můžeme tak připravit o jednu lekci navíc. Děkujeme. <3

kontakt

Karolína Křížová, karolina@konsent.cz

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/