);

:: pro business ::

Konsent nabízí rámcová i dílčí řešení pro firmy, organizace i bary a noční podniky pro zlepšení a kultivaci pracovního prostředí. Vstupuje také na akademickou půdu. Naším hlavním mottem je, že základním stavebním kamenem komunikace je respekt - když chybí respekt, vznikají problémy jako mobbing, bossing nebo obtěžování. Pomáháme nastavit mechanismy, jak těmto problémům předcházet i jak je řešit.

>> respekt je profi - zlepšujeme pracovní prostředí >> respekt je sexy - pro bary a podniky >> respekt až na půdu - pro akademické prostředí

:: respekt je profi - pro firmy a organizace ::

Zdravé pracovní prostředí a spokojení zaměstnanci jsou klíčové faktory pro rozvoj každé společnosti. Bohužel více než 20% pracovníků u nás zažívá jednu z forem šikany, jakou je bossing (šikana způsobená nadřízenými pracovníky) nebo mobbing (šikana způsobená spolupracovníky). Se sexuálním obtěžováním na pracovišti se za život setká až 25% lidí. To je pro dotyčné nejen frustrující, ale zároveň to vede k jejich nižší produktivitě a zvýšené fluktuaci. Přestože jsou všechny tyto jevy ukotvené v antidiskriminačním zákoně a mohou být trestnými činy, společnost je často bere na lehkou váhu a nemá nastavené procesy, které by je řešily. Pojďte to s námi změnit.  

Pokud jste společností, která se zajímá o blaho svých zaměstnanců a chce jít ostatním příkladem, kontaktujte naší Kláru na klara@konsent.cz.