Norské fondy 2014 – 2021

Když to nechce, tak to nechce

Na období od října 2022 do dubna 2024 se nám podařilo získat grant z Norských fondů v rámci programu Lidská práva. V České republice ho zprostředkovává Ministerstvo financí. 

Workshopy pro školy

dopadová analýza

Advokační činnost