respekt až na půdu. na akademickou.

Obtěžování, sexuální nátlak, nevyžádaná pozornost a znásilnění se dějí i na akademické půdě – mezi studenty, ze strany vyučujících ke studujícím i naopak. Pomáháme vysokým školám nastavit mechanismy, jak se těmto jevům předejít

Úvodní obrázek

proč to děláme?

18 % vysokoškolských studujících má zkušenost s nevítanou sexuální pozorností ze strany vyučujících a kolem 9 % se setkalo se sexuálním nátlakem. Obdobné situace se nevyhýbají ani studentským kolektivům. Univerzity hrají klíčovou roli v osobním rozvoji mladých lidí – a to nejde bez důvěry a vzájemného respektu.
Posbírali jsme zkušenosti od více než 1400 studentů a čerstvých absolventů českých vysokých škol. Výsledky průběžně zveřejňujeme na našich sociálních sítích.

workshopy pro všechny.

systémová změna. cíle projektu.

➯ Studující i akademičtí pracovníci/ce jsou vyškoleni v problematice sexuálního násilí a umějí tyto situace rozeznat a správněna ně reagovat.
➯ Studující si v situacích, které jsou jim nepříjemné, dovedou poradit. Pokud se s obdobnou situací potýkají jejich vrstevníci/e, vědí, jak zakročit a předejít tak negativním následkům.
➯ Škola je schopna zajistit kontaktní osobu nebo instituci, na kterou se mohou studenti i pedagogové kdykoliv obrátit pro pomoc. Tento systém pomoci vzbuzuje důvěru a je funkčním pilířem sociální politiky školy.
➯ Vedení školy má nástroje k efektivnímu a objektivnímu řešení případů sexuálního násilí na své půdě.
➯ Všichni mají přístup k aktuálním datům, která jasně, věcně a otevřeně informují o tématu.

jak to funguje?

současné době spolupracujeme s Univerzitou Karlovou v Praze, Unií vysokoškolských poradců nebo pražskou FAMU. Pořádáme workshopy pro studující a vyučující a hledáme cesty, jak pomoci vysokým školám s nastavením takového prostředí, které bude bezpečné pro všechny. Na systému změn spolupracujeme s Národním kontaktním centrem – gender a věda a s inciátory výzkumu výskytu sexuálního obtěžování na vysokých školách. Projekt vznikl s podporou Solidárních grantů EU a Americké ambasády v Praze.

kontakt.

Máte chuť se taky zapojit nebo se nás chcete na něco zeptat? Napište na univerzity@konsent.cz a domluvíme se, co dál.