>> respekt je sexy

:: obtěžování v barech a klubech 
- jde to i bez toho ::

V prostředí, kde hraje hlasitá hudba, pije se alkohol, berou se drogy, tancuje se, dochází 
k sexuálnímu obtěžování. Někdo na vás sahá, když nechcete,do něčeho vás nutí, odmítá od vás odejít i poté, co mu řeknete, že nemáte zájem ses ním bavit. Takové projevy dokážou člověku zkazit večírek ale i nahnat strach. Věříme, že podobné chování nemusí být součástí nočního života a že jít se bavit nemusí nutně znamenat, že musíme vydržet nechtěné doteky a nátlak.

:: kdo se může zapojit ::

Kluby, bary, hospody, diskotéky, festivaly po celé České republice,které se zaváží dodržovat náš kodex.
Ten obnáší toto:
:: zaměstnanci budou každý rok proškoleni v tom, jak rozpoznat obtěžování a jak na něj reagovat, jak zacházet s tím, kdo se obrátí o pomoc i s tím, kdo dělá problémy.

:: v podniku bude umístěn viditelný nápis o zapojení do sítě Respekt je sexy.

:: zaměstnanci budou vždy adekvátně reagovat na situace, ve kterých dojde k oznámení obtěžování a to citlivě a s respektem ke všem zúčastněným.

:: podnik vybere jednu osobu, která bude zodpovědná za koordinaci s Konsentem