);

respekt je profi.
pro firmy a organizace.

Základním stavebním kamenem komunikace je respekt - když chybí respekt, vznikají problémy jako mobbing, bossing nebo obtěžování. Pomáháme nastavit mechanismy, jak těmto problémům předcházet i jak je řešit. Jak nastavit lepší pracovní prostředí? Co dělat, abychom předcházeli šikaně, mobbingu, bossingu nebo obtěžování v týmu? 

Starat se o wellbeing týmu a dobré pracovní prostředí je základem pro budování důvěry a týmového ducha ve vaší organizaci nebo firmě. Firmy, které se věnují prevenci sexuálního obtěžování, diskriminace a šikany a umí efektivně řešit případné incidenty mají více žen ve vedoucích pozicích, jejich týmy jsou diverznější a stabilnější a mají díky nastolené důvěře mezi pracovníky lepší výsledky. Projekt Respekt je profi reaguje na situaci a požadavky každého klienta individuelně. Abychom mohli správně určit, s jakými problémy se daná organizace potýká, provedeme analýzu stávajícího prostředí formou dotazníku, hloubkových rozhovorů i pozorování. Na základě analýzy vypracujeme návrh možných řešení, zavedení chybějích mechanismů, které by pomáhaly problémům předcházet nebo je řešit - konkrétní organizaci na míru. Systémem workshopů a školení pak pomůžeme organizaci daná opatření zavést.

workshopy a školení

Naše workshopy o respektu v zaměstnání působí jako prevence nežádoucích jevů typu mobbingu, bossingu, šikany nebo sexuálního obtěžování. Jsou součástí mechanismů, které vám pomůžeme nastavit, nebo si je můžete objednat zvlášť - využíváme metody neformálního vzdělávání a tak jich můžete využít jako teambuildingové aktivity pro svůj tým.

respekt je profi.
jak na to?

proč je 
to potřeba.

Obtěžování i šikana má vážné dopady na oběť - vyvolává demotivaci, strach, úzkost, stud i hněv a v důsledku vede ke snížené produktivitě. Oběti často v práci chybí (absenteismus) nebo pokud jsou na přítomné na pracovišti, tak jsou v takovém stavu, že jejich pracovní výkon neodpovídá jejich potenciálu. V týmech, kde dochází k sexuálnímu obtěžování a šikaně, panuje nižší důvěra a snižuje se progres a inovace. Oběti šikany i obtěžování a diskriminace ve většině případů nakonec podávají výpověď, což zvyšuje náklady na recruitment i zaškolování nových zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří prochází pouze formálním preventivním školením (videa, jednoduché e-learning) nemají důvěru v to, že jsou problémy v kolektivu brány vážně.

k čemu šikana
a sexuální obtěžování na pracovišti vede?

 • oběti zažívají strach, úzkost, demotivaci, stud
 • u obětí se projevuje paralyzující úzkost (80%), zažívají panické ataky (52%), mají deprese (42%), trpí posttraumatickou poruchou (30%)
 • oběti mají nižší produktivitu
 • oběti často chybí v práci
 • v týmech panuje nižší důvěra
 • v týmech se snižuje kreativita, inovace a progres
 • v týmech je vyšší fluktuace
 • zvyšují se náklady na onboarding 

Přibližně 25 % zaměstnanců má zkušenost se šikanou na pracovišti (STEM/MARK). Nejčastěji jsou obětmi šikany ženy (27 %), pak teprve muži (19 %). Asi 43 % šikanovaných se s tímto jevem setkává alespoň jednou týdně, přičemž více jak 50 % zaměstnanců jsou šikaně vystavovány déle jak jeden rok. Zhruba tři pětiny zaměstnanců jsou šikanováni svým nadřízeným a jedna čtvrtina pak kolegy.

Na pracovišti zažilo sexuální obtěžování 40 - 50 % žen (EP 2018), výpověď v důsledku obtěžování podá až 55 % z obtěžováných (Itálie, 2004). Obtěžování se ale netýká jen žen, v práci ho zažilo 12 % mužů (Angus Reid Institute CA). Mužům, kteří zažívají obtěžování na pracovišti však okolí mnohem méně věří a mají ještě těžší přístup k pomoci. 

co vám program Respekt je profi přinese.

 • plné využití potenciálu zaměstnanců a zaměstnankyň.
  Protože lidé, kteří se cítí v týmu dobře, odvádí kvalitní práci, která je samotné uspokojuje.

 • kreativnější, inovativnější a spokojenější týmy.
  Protože když si lidé v týmu důvěřují a cítí se dobře, mají větší prostor pro rozvoj, seberealizaci a nestydí se projevit svůj názor.

 • zvýšení důvěry a loajality k zaměstnavatelům.
  Protože zaměstnanci, kteří ze strany zaměstnavatele cítí zájem a péči o svůj wellbeing, vědí že jsou pro zaměstnavatele jako jednotlivci důležití.

 • zlepšení pracovních vztahů.
  Protože zcitlivění k problematice sexuálního obtěžování a šikany vede k vyšší míře empatie, porozumění a respektu mezi lidmi.

 • snížení nákladů na onboarding.
  V bezpečném prostředí s dobrou atmosférou je nižší míra fluktuace.

 • dobrá pověst firmy.
  Protože spokojení zaměstnanci šíří dobré jméno firmy a klientům je příjemné spojovat se se společensky odpovědnými firmami s dobrým jménem.

podpořte nás!

Konsent funguje jako nezávislá organizace a většinu svých prostředků získává z grantů na jednotlivé projekty nebo z veřejných sbírek. Peněz ale není nikdy dost a každá koruna se hodí - můžeme pak pořádat workshopy i ve školách a volnočasových centrech, které na to nemají finance.

firemní dárcovství

Pro dárce z řad firem máme připravené balíčky - můžete například podpořit konkrétní školu, ve které pak náš workshop proběhne, nebo uspořádáme workshop pro děti vašich zaměstnanců. 
Pro více informací nás kontaktujte na info@konsent.cz.

 

individuální dárcovství

Oceníme jakoukoliv podporu - můžete nám přispět jednorázově nebo zadat trvalý příkaz. S našimi dárci jsme pravidelně v kontaktu - pokud o to stojí. Informujeme je o tom, co se u nás děje a zveme je na naše akce, workshopy, přednášky, ale i večírky.

Chci dostávat newsletter

Chci odebírat