pro táborové vedoucí.

Bezpečí na táboře není jen o tom zajistit, aby si někdo nezlomil nohu nebo se neztratil v lese.

Úvodní obrázek

o workshopu.

Tábor může být zážitkem, na který budou děti vzpomínat celý svůj život. A to jak v dobrém, tak ve zlém. Jak na táboře zajistit bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné?

Pro vedoucí táborů jsme připravili workshop, v rámci kterého vás připravíme na různé zapeklité situace, se kterými se můžete na táboře potkat, a poradíme vám, jak tyto situace řešit. Pobavíme se o tom, jak nastavit a udržovat hranice mezi vedoucími a dětmi tak, aby v tom bylo všem příjemně. Dozvíte se také jak reagovat, pokud na táboře dojde k sexuálnímu obtěžování nebo když se vám někdo svěří, že zažil sexuální násilí.

Zážitkovou formou se navíc naučíte vést hodinový program pro děti a dospívající na táboře, který vám pomůže komunikovat některá táborová pravidla a nastavit bezpečné respektující prostředí, do kterého se děti budou chtít každý rok vracet.

proč je to potřeba?

Ačkoliv letní tábory a podobné akce pro většinu dětí představují zábavu a krásné vzpomínky na celý život, objevily se bohužel i v tomto prostředí případy sexuálního zneužívání a násilí.

S genderově podmíněným násilím se nejčastěji setkávají dívky, ať už se jedná o sexuální obtěžování nebo znásilnění. Obětí se ale mohou stát i chlapci, například protože nezapadají do genderově stereotypních rolí a norem. LGBTQ+ studující se se šikanou a obtěžováním setkávají častěji. S nepříjemnou zkušeností se ale na táborech mohou setkat i vedoucí. Obtěžování a násilí se může odehrát jak mezi dětmi a dospívajícími na táboře, tak mezi účastníky a účastnicemi a staršími/dospělými vedoucími.

Děti a mladiství, kteří se setkají se sexuálním násilím, mohou mít jeho následkem dlouhodobé potíže v podobě úzkostí, deprese, nízkého sebevědomí, sebevražedných sklonů, sebepoškozování, poruch příjmu potravy, posttraumatické stresové poruchy a podobně.

Podle hlavního vedoucího sdružení TOP tábory Václava Vaněčka je důležité, aby pracovníci a pracovnice s mládeží, kteří tábor vedou, věděli, jak případně nastalou situaci řešit. “Zásadní je důvěra, že pokud se dítě se svým podezřením nebo nepříjemným pocitem svěří třeba hlavnímu vedoucímu, neodejde bez pomoci a okamžitého řešení.”

pro koho je workshop určen? 

Workshop je pro všechny, kdo pořádají tábory nebo jiné výjezdové akce pro děti a mládež a jejich vedoucí. 

forma.

Workshop vedou 2 lektorující z Konsentu. Nabízíme workshop v prezenční a online podobě. Workshop trvá 3 hodiny (včetně přestávek).

Workshop je v obou svých podobách interaktivní a veden zážitkovou formou. Naším cílem je během workshopu vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém může každý člověk otevřeně sdílet své názory a pokládat otázky. Pracujeme s několika modelovými situacemi, které zúčastněným pomáhají lépe si citlivé situace představit, vžít se do nich a díky tomu se na ně připravit.

kontakt.

O workshopy se stará Klára Kadár.

Otázky a objednávky směřujte na email klara.kadar@konsent.cz