);

V dubnu letošního roku jsme spustili nový projekt, v rámci kterého chceme podpořit vyučující v nelehkém tématu výuky sociální sexuální výchovy.

Součástí projektu jsou dva workshopy pro pedagogy a pedagožky, na kterých jim představíme námi navržené lekce sexuální výchovy. První z workshopů proběhl během posledního prázdninového víkendu a jeho účastnici a účastnice budou v následujícím půl roce testovat navržené lekce ve svých hodinách. 

Na základě jejich zpětné vazby pak bude dotvořena metodická brožura, která bude na jaře příštího roku zveřejněna na našem webu a bude tak volně dostupná ke stažení široké pedagogické veřejnosti.V současné době zároveň probíhá ve spolupráci s organizací Behavio sběr dat týkajících se spokojenosti vyučujících se současným stavem výuky sociální sexuální výchovy. Výsledky výzkumu budeme prezentovat na kulatém stole, který proběhne 15. 1. 2021 v Prostoru 39. 

Podle řady výzkumů nemají pedagogové a pedagožky dostatečné podklady pro výuku sociální sexuální výchovy. My bychom to rádi změnili a v tomto ohledu je podpořili. Kvalitní výuka sexuální výchovy funguje jako prevence sexuálního násilí 
a kybernásilí. Proto jsme se rozhodli vyvinout podrobný návod pro její výuku a uspořádat dva workshopy pro pedagogy a pedagožky  o tom, jak vyučovat sociální aspekty sexuálního života, jak  komunikovat o sexu a jak předcházet škodlivým genderovým stereotypům. Budeme získávat zpětnou vazbu od proškolených vyučujících, kteří námi navržené lekce vyzkouší ve vlastních hodinách, monitorovat stávající výuku sexuální výchovy na školách.Na základě získanýchpoznatků vydáme metodickou brožuru se čtyřmi  konkrétními plány hodin sexuální výchovy, která bude dostupná široké učitelské veřejnosti. Zároveň uspořádáme dva kulaté stoly s odborníky a odbornicemi, ze kterých vzejde dokument doporučující rámcovou úpravu výuky sociální sexuální výchovy v České republice.

:: o workshopech a metodice

22.-23. 8. 2020 proběhl první workshop pro pedagogy a pedagožky, kteří se zabývají výukou sociální sexuální výchovy. Společně s vyučujícími jsme na něm vydefinovali 11 tematických oblastí mezi něž patří: souhlas a komunikace v sexuálních vztazích, sex a sexualita v kyberprostoru, seznamování a zdravé navazování vztahů a mýty a tabu o sexu a sexualitě. Lekde jsou určeny žačkám a žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům a studentkám 1. a 2. ročníku škol středních. 

:: sociální sexuální výchova 

Sociální sexuální výchova se narozdíl od biologické sexuální výchovy zaměřuje na sociální aspekty sexuálního života jako jsou vztahy, přístup k partnerovi/ce, zdravá komunikace, ať už v reálném životě nebo v kyberprostoru a mnohé další.

:: metodická brožura pro širokou učitelskou veřejnost

Díky sesbírané zpětné vazbě dáme dohromady metodickou brožuru, která bude obsahovat návrhy 4 konkrétních lekcí ve dvou verzích (90ti minutová a zkrácená 45ti minutová) a bude obohacena o poznatky pedagogů a pedagožek, kteří naši metodiku vyzkoušeli ve svých hodinách. Brožura bude k dostání na našem webu a zároveň poskytneme její tištěnou verzi školám.

:: kontakt

Nela Faltusová, nela@konsent.cz, 777 752 719

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.