);

Spouštíme nový projekt, jehož cílem je podpořit vyučující, kteří se věnují sexuální výchově. Hledáme 15 pedagogů a pedagožek, kteří/ré by se chtěli/y zúčastnit dvoudenního workshopu, na němž představíme 4 lekce o sociálních aspektech sexuálního života, a kteří/ré by byli/y ochotní/é následně tyto lekce vyzkoušet ve vlastní praxi. Na základě jejich zpětné vazby pak dotvoříme metodiku, která bude volně dostupná všem učitelům a učitelkám, kteří/ré chtějí v sexuální výchově se studujícími citlivě diskutovat i nelehká témata jako je sexuální násilí a jeho prevence. 

Workshop je momentálně plně obsazen, další budeme pořádat opět v létě příštího roku. 

Podle řady výzkumů nemají pedagogové a pedagožky dostatečné podklady pro výuku sociální sexuální výchovy. My bychom to rádi změnili a v tomto ohledu je podpořili. Kvalitní výuka sexuální výchovy funguje jako prevence sexuálního násilí 
a kybernásilí. Proto jsme se rozhodli vyvinout podrobný návod pro její výuku a uspořádat dva workshopy pro pedagogy a pedagožky  o tom, jak vyučovat sociální aspekty sexuálního života, jak  komunikovat o sexu a jak předcházet škodlivým genderovým stereotypům. Budeme získávat zpětnou vazbu od proškolených vyučujících, kteří námi navržené lekce vyzkouší ve vlastních hodinách, monitorovat stávající výuku sexuální výchovy na školách.Na základě získanýchpoznatků vydáme metodickou brožuru se čtyřmi  konkrétními plány hodin sexuální výchovy, která bude dostupná široké učitelské veřejnosti. Zároveň uspořádáme dva kulaté stoly s odborníky a odbornicemi, ze kterých vzejde dokument doporučující rámcovou úpravu výuky sociální sexuální výchovy v České republice.

:: o workshopech a metodice

22.-23. 8. 2020 proběhne první workshop pro pedagogy a pedagožky, kteří se zabývají výukou sociální sexuální výchovy. Představíme na něm 4 konkrétní návrhy lekcí, přičemž každá lekce bude ve dvou verzích - devadesáti minutové a  zkrácené čtyřiceti pěti minutové. Lekce se budou věnovat tématům: souhlas a komunikace v sexuálních vztazích, sex a sexualita v kyberprostoru, seznamování a zdravé navazování vztahů a mýty a tabu o sexu a sexualitě, a budou určeny žačkám a žákům 8. a 9. tříd základních škol a studentům a studentkám 1. a 2. ročníku škol středních. 

:: sociální sexuální výchova 

Sociální sexuální výchova se narozdíl od biologické sexuální výchovy zaměřuje na sociální aspekty sexuálního života jako jsou vztahy, přístup k partnerovi/ce, zdravá komunikace, ať už v reálném životě nebo v kyberprostoru a mnohé další.

:: koho hledáme?

15 pedagogů a pedagožek, kteří se zúčastní našeho srpnového workshopu a budou ochotni vyzkoušet námi navržené lekce ve svých hodinách a následně nám podat zpětnou vazbu. Workshop je momentálně plně obsazen. Pokud byste měli zájem o jeho placenou verzi, kontaktujte koordinátorku projektu Nelu na nela@konsent.cz.

:: kontakt

Nela Faltusová, nela@konsent.cz, 777 752 719

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.