);

žádná tabu 
před tabulí.
pro učitele.

Jak učit sexuální nauku? Komplexní metodika s pěti lesson plans pro učitele, dotýkající se základních témat kolem lidské sexuality - vztah k vlastnímu tělu, hranice, komunikace ale i pornografie a seznamování se.

no taboos in the classroom.
for teachers.

How to teach sex education? A complex methodological manual with 5 lesson plans for teachers comprising of fundamental topics around sexuality - relationship to one´s body, boundaries, communication, but also pornography and relationships.

sociální sexuální nauka. co je to?

Sociální sexuální výchova se narozdíl od biologické sexuální výchovy zaměřuje na sociální aspekty sexuálního života jako jsou vztahy, přístup k partnerovi/ce, zdravá komunikace, ať už v reálném životě nebo v kyberprostoru a mnohé další.
Je důležité, aby sexuální nauka zahrnovala i jiná témata než je antikoncepce a prevence sexuálně přenosných chorob. Zejména z pohledu prevence sexuálního násilí je důraz na sociální aspekty sexuálních vztahů stěžejní. Věříme, že pokud budou studující vědět, jak si bránit své hranice a jak komunikovat své potřeby, budou lépe připraveni na navazování intimních vztahů, což je část života, která hraje pro většinu z nás důležitou roli. 

co je v plánu.

V průběhu léta jsme v naší metodice proškolili prvních 15 vyučujících. Ti ji teď budou testovat ve svých hodinách a průběžně nám podávat zpětnou vazbu, na základě které vydáme a zveřejníme metodickou brožuru s konkrétními lekcemi sexuální výchovy. 
Metodická brožura bude dostupná široké veřejnosti a kdokoliv ji tak bude moct využít ve svých hodinách. V průběhu příštího roku pak proškolíme dalších 15 vyučujících a zároveň uspořádáme dva kulaté stoly věnující se problematice výuky sexuální výchovy. Výstupem těchto kulatých stolů by měl být dokument cílící na rámcovou změnu výuky sexuální výchovy na školách.
Zároveň v současné době provádíme výzkum spokojenosti s výukou sexuální výchovy ze stran vyučujících, jehož výsledky zveřejníme v rámci hithitové kampaně a na lednovém kulatém stolu. Výzkum probíhá ve spolupráci s organizací Behavio.
Celý projekt bude dohromady trvat dva a půl roku a jsme jej schopni realizovat díky podpoře Active Citizen Fund (https://www.activecitizensfund.cz/). 

proč je to potřeba?

Podle průzkumu České středoškolské unie se skoro polovina studujících nedozví relevantní informace o sexu a sexualitě ve škole. Druhá polovina pak ve škole zjistí biologické aspekty sexuálního života v hodinách biologie nebo z přednášek externích pracovníků - a překvapivě z hodin výtvarné výchovy. Nejvíc si toho však děti a mládež ze školy odnesou o sexu z toho, co si sdílí mezi sebou.
Ve škole se - když už vůbec - nejčastěji učí o AIDS a dalších pohlavně přenosných chorobách, antikoncepci a prevenci kybernásilí. 80 % dotázaných studujících přitom považuje sexuální výchovu za důležitou a chtělo by se jí ve škole věnovat.

*Data z průzkumu České středoškolské unie. Zpráva z průzkumu na školách. 2020. Dostupné online: 

podpořte nás!

žádná tabu

před tabulí

I díky vám jsme vybrali potřebné finance na HitHitu - děkujeme! Stále nás však můžete podpořit v naší činnosti na darujme.cz.

Za poskytnuté prostory k natáčení 
děkujeme Studiu Alta.

podpořte nás!

Konsent funguje jako nezávislá organizace a většinu svých prostředků získává z grantů na jednotlivé projekty nebo z veřejných sbírek. Peněz ale není nikdy dost a každá koruna se hodí - můžeme pak pořádat workshopy i ve školách a volnočasových centrech, které na to nemají finance.

individuální dárcovství

Oceníme jakoukoliv podporu - můžete nám přispět jednorázově nebo zadat trvalý příkaz. S našimi dárci jsme pravidelně v kontaktu - pokud o to stojí. Informujeme je o tom, co se u nás děje a zveme je na naše akce, workshopy, přednášky, ale i večírky.

 

firemní dárcovství

Pro dárce z řad firem máme připravené balíčky - můžete například podpořit konkrétní školu, ve které pak náš workshop proběhne, nebo uspořádáme workshop pro děti vašich zaměstnanců. 
Pro více informací nás kontaktujte na nela@konsent.cz.