);

:: respekt až na půdu

*akademickou

18% vysokoškolských studujících má zkušenost s nevítanou sexuální pozorností ze strany vyučujících a kolem 9% se setkalo se sexuálním nátlakem. Obdobné situace se nevyhýbají ani studentským kolektivům. 
Věříme, že univerzity hrají klíčovou roli v osobním rozvoji mladých lidí – a to nejde bez důvěry a vzájemného respektu.