>> workshopy

:: jak mluvit s dětmi o sexu ::

Více než polovina dospívajících používá porno jako hlavní zdroj informací o sexu. 
A více než polovina z nich si myslí, že je to reálný obraz sexu. Kde ale mají kvalitní informace brát?

O vztazích a sexu je vhodné s dětmi mluvit už od útlého věku. Můžeme nejdříve budovat jejich tělesnou autonomii, později jim vysvětlovat, že děti nenosí čáp. Učit 
je o sexu komunikovat, odstraňovat mýty a tabu a budovat jejich přirozený vztah 
k sexualitě a intimitě. Vhodná výchova působí i jako prevence sexuálního násilí 
a rizikového chování. Zároveň tak rodič může se svými dětmi budovat vzájemnou důvěru. 

Během workshopu, který vedou vždy dva lektoři z Konsentu se dozvíte, jak na to.
:: počet účastníků 15 - 25
:: vhodné pro rodiče dětí do 12 let  
:: ​objednávejte na info@konsent.cz

:: prevence sexuálního násilí 
pro školy ::

>> anotace workshopu​
Studující formou skupinové práce analyzují dva modelové příběhy z oblasti vztahůa sexu. Diskutují o tlaku okolí, o potřebě znát svou vlastní hodnotu i hodnotu druhého člověka, o potřebě souhlasu při sexuálním jednání a potřebě respektu a nastavení a vymezení si hranic. Učí se rozpoznat formy sexuálního násilí a poskytnout podporu kamarádovi/kamarádce, která/který  se s násilím setkala/setkal

>> pro koho je workshop určený
studující posledních ročníků základních škol a nižších ročníků škol středních 
(13-15 let, 15-18 let).

>>  rozsah
tři vyučovací hodiny (90 minut)

>>  podmínky
Workshop stojí 3000 kčveškeré peníze použijeme na náklady spojené se školením - tj. tisk materiálů a lektorné. V případě, že si uhrazení částky nemůžete dovolit, můžeme poskytnout díky našim podporovatelům stipendium až do výše 100% částky.

>> cíle
​Studující otevřeně hovoří o sexualitě a rozpoznávají mýtya stereotypy spojené se sexem a sexuálním násilím.
Studentům a studentkám vysvětlujeme, že je důležité být si vědom vlastní hodnoty i hodnoty druhého. 
Studující umí adekvátně reagovat v situaci, kdy se jim někdo svěří se zkušeností se sexuálním násilím.

>> dotčené vzdělávací oblasti
Workshop je utvořen tak, aby vycházel z rámcových vzdělávacích programů.

:: Člověk a společnost 
utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví; 
rozpoznávání stereotypního nahlížení na postavení muže a ženy; 
vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti

:: Člověk a jeho svět 
poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, jednání na základě respektu, poznávánía upevňování preventivního chování, 
samostatné a sebevědomé vystupování

:: Etická výchova
sexuální zdraví - zodpovědný vztah k sexualitě, mládí – příprava na lásku, sexuální

>> garanti workshopu
:: doc. Kateřina Lišková, Phd.
Působí na Masarykově univerzitě v Brně. Věnuje se mimo jiné genderově senzitivnímu vzdělávání, sexuálnímu násilí. Nedávno vydala v prestižním nakladatelství Cambridge University Press knihu Sexual Liberation, Socialist Style. Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945-1989.
:: mgr. Dagmar Krišová, sociální pedagožka

>> lektoři
Lektoři workshopů jsou většinou studenti pedagogických škol nebo pracující v sociálníma vzdělávacím sektoru. Rádi za vámi přijedou z Prahy, Brna nebo Olomouce.

:: Na workshopy jsme pomocí úspěšné crowdfundingové kampaně - již jsme pojaly zároveň jako osvětu - vybrali 330 tisíc korun.
Můžeme tak zaplatit lektory a materiály na 100 workshopů a vzdělat tak 3000 dospívajících. Děkujeme!

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Máte-li zájem o tento workshop, je potřeba předem krátce probrat situaci ve třídě, kde bude workshop realizován.
(Jaké jsou vztahy ve třídě? Tušíte, že má někdo ze studujících osobní zkušenost se sexuálním násilím? apod.)

Neváhejte se také zeptat na bližší informace či specifika.